سعید رعایت کپی راست مطالب الزامیست -- my new instagram saeedyousefzadeh1@ tag:http://www.wsaeed.gq 2020-03-30T08:48:43+01:00 mihanblog.com بزن و بکوب 2020-03-27T08:01:11+01:00 2020-03-27T08:01:11+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/316 سعید یوسف زاده  چه اجرای زیبایی داشتن حیف شد،نشد برم پایین برای حرکات موزون  Your browser does not support the video element.  

چه اجرای زیبایی داشتن حیف شد،نشد برم پایین برای حرکات موزون

 

]]>
زنده یا مُرده دو زار 2020-01-22T18:29:19+01:00 2020-01-22T18:29:19+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/301 سعید یوسف زاده یه مدته خونه نرفتم عکسمو دادن روزنامه ها با مژدگانی عالی یه مدته خونه نرفتم عکسمو دادن روزنامه ها با مژدگانی عالی ]]> امروز مدرسه نمیرم 2020-01-19T08:13:56+01:00 2020-01-19T08:13:56+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/299 سعید یوسف زاده اینم تصاویر از پشت پنجره-میشینم کاموا میبافم سرگرم میشم اینم تصاویر از پشت پنجره-میشینم کاموا میبافم سرگرم میشم


]]>
خاطرات من از یک منطقه ی جن خیز 2019-12-30T15:25:16+01:00 2019-12-30T15:25:16+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/283 سعید یوسف زاده یه محله ای بودم این و اون میگفتن جن زیاد داره برای خودم هم چند بار پیش اومد یک بار که تو اتاق بودم یهو دیدم یکی با پیراهن قهوه ای از در رفت بیرون رفتم طرف در دیدم حتی قفل زنجیری هم که به در بود از طرف خودم هنوز به در وصله .یک بار هم شب روی پشت بام خوابیده بودم صبح صدای جن میومد چند بارگفت بیدار شو ، تا فواصل زیاد کسی اطرافم نبود ولی صدای نزدیک بود خیلی هم گرفته و خاص بود.شما هم خاطره از جن بگید. شما هم خاطره از جن بگید.
]]>
فرش 2019-12-26T16:28:03+01:00 2019-12-26T16:28:03+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/206 سعید یوسف زاده فرش آشپزخونه بدون هیچگونه دخالتی مدام حرکت میکنه میره روی لباسشویی هرچقدر هم میزون بشه بعد از چند ساعت به همین شکله.موندم قضیه از لحاظ علمی چیه. فرش آشپزخونه بدون هیچگونه دخالتی مدام حرکت میکنه میره روی لباسشویی هرچقدر هم میزون بشه بعد از چند ساعت به همین شکله.موندم قضیه از لحاظ علمی چیه.

]]>
شهر بازی 2019-09-07T20:34:39+01:00 2019-09-07T20:34:39+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/199 سعید یوسف زاده با امید چند وقت پیش رفته بودم پارک سوار قطار تونل وحشت شدیم ببینم جدیدا چه تغیراتی دادن،همون اول دستش خورد به گوشیم افتاد درش باز شد گوشی یه طرف باتری یه طرف درش یه طرف تا من اینا رو رسیدگی کردم و سر هم کردم اصلا فرصت نشد چیزهای  وحشتناک تو تونل رو نگاه کنم .ای کاش اصلا کنار امید ننشسته بودم.حالا دوباره بعدا میرم. با امید چند وقت پیش رفته بودم پارک سوار قطار تونل وحشت شدیم ببینم جدیدا چه تغیراتی دادن،همون اول دستش خورد به گوشیم افتاد درش باز شد گوشی یه طرف باتری یه طرف درش یه طرف تا من اینا رو رسیدگی کردم و سر هم کردم اصلا فرصت نشد چیزهای  وحشتناک تو تونل رو نگاه کنم .ای کاش اصلا کنار امید ننشسته بودم.حالا دوباره بعدا میرم.
]]>
خواستن توانستن است 2019-09-07T11:05:32+01:00 2019-09-07T11:05:32+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/198 سعید یوسف زاده چند صباحی بود زبونمو در میاوردم  برسونم به دماغم،امروز و حدود 10 دقیقه پیش تونستم .امروز خیلی تلاش کردم یه مقدارم عقب زبونم درد گرفت ولی خوب ارزششو داشت.ولی زبونم چند میلیمتر دراز شده اشکال نداره حالا یه مدت به سمت عقب هدایتش میکنم که کوتاه بشه دوباره از اولشم بهتر میشه. چند صباحی بود زبونمو در میاوردم  برسونم به دماغم،امروز و حدود 10 دقیقه پیش تونستم .امروز خیلی تلاش کردم یه مقدارم عقب زبونم درد گرفت ولی خوب ارزششو داشت.ولی زبونم چند میلیمتر دراز شده اشکال نداره حالا یه مدت به سمت عقب هدایتش میکنم که کوتاه بشه دوباره از اولشم بهتر میشه.
]]>
عکس سه در چهار 2019-08-31T21:24:23+01:00 2019-08-31T21:24:23+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/193 سعید یوسف زاده دوران طفولیت یه بار که رفته بودم عکس سه در چهار بگیرم اینقدر طولش داد منم دیگه اومدم دماغمو بخارونم همون موقع عکس گرفت،خوب اون موقع هم دوربینش از اینا که فیلم میخورد بود،گفت بذار ظاهر کنم شاید زودتر گرفته باشه. بعد از چند روز رفتم گفت دستت تو عکس افتاده،دیگه دوباره عکس گرفت. دوران طفولیت یه بار که رفته بودم عکس سه در چهار بگیرم اینقدر طولش داد منم دیگه اومدم دماغمو بخارونم همون موقع عکس گرفت،خوب اون موقع هم دوربینش از اینا که فیلم میخورد بود،گفت بذار ظاهر کنم شاید زودتر گرفته باشه. بعد از چند روز رفتم گفت دستت تو عکس افتاده،دیگه دوباره عکس گرفت. ]]> مشکل 2019-08-26T19:58:29+01:00 2019-08-26T19:58:29+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/175 سعید یوسف زاده دراز کشیدم دارم نگاه میکنم نفس که میکشم شکمم میره بالا پایین. قفسه سینه باید بالا و پایین بره یا شکم؟همین مشکلو کم داشتم نصف شبی. دراز کشیدم دارم نگاه میکنم نفس که میکشم شکمم میره بالا پایین. قفسه سینه باید بالا و پایین بره یا شکم؟همین مشکلو کم داشتم نصف شبی.
]]>
قشنگ 2019-08-23T19:51:53+01:00 2019-08-23T19:51:53+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/182 سعید یوسف زاده تصمیم دارم یه مدت زیاد بخورم شکم بیارم،باحال میشم،خیلی برای روحیه ام خوبه. تصمیم دارم یه مدت زیاد بخورم شکم بیارم،باحال میشم،خیلی برای روحیه ام خوبه. ]]> سرگردان 2019-08-16T15:02:30+01:00 2019-08-16T15:02:30+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/174 سعید یوسف زاده این همه راه رفتم تا بازار،یادم رفته بود چی میخواستم بخرم برگشتم این همه راه رفتم تا بازار،یادم رفته بود چی میخواستم بخرم برگشتم ]]> وقت دیدار 2018-12-03T07:51:10+01:00 2018-12-03T07:51:10+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/124 سعید یوسف زاده بازم انگار رسید اوقاتِ دیداردگر خواهد نمود خود را پدیدارزدلتنگی او هستم پریشانمدام پرسم ز او از آن و ایشاننمیخواهم دگر دور باشد ازمندلم تنگ از فراقش مثل ارزنبیا وباش کنارم هر شب و روزمدام بر شمع عشق آتش بیفروزبیا و در رواق بنشین کنارمبمان دیگر نذار چشم انتظارمشعر از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ بازم انگار رسید اوقاتِ دیدار
دگر خواهد نمود خود را پدیدار

زدلتنگی او هستم پریشان
مدام پرسم ز او از آن و ایشان

نمیخواهم دگر دور باشد ازمن
دلم تنگ از فراقش مثل ارزن

بیا وباش کنارم هر شب و روز
مدام بر شمع عشق آتش بیفروز

بیا و در رواق بنشین کنارم
بمان دیگر نذار چشم انتظارم

شعر از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ ]]>
یادگاری از دل پیرو 2018-11-30T08:28:34+01:00 2018-11-30T08:28:34+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/129 سعید یوسف زاده امضای دل پیرو که فکر میکنم سال 1380 گرفتم. امضای دل پیرو که فکر میکنم سال 1380 گرفتم.

]]>
قوزمیت 2018-11-29T06:55:58+01:00 2018-11-29T06:55:58+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/123 سعید یوسف زاده بیا ای قوزمیتِ ناز و ناقلابیا زودتر برس از راه ای بلامن دلم تنگِ برات خوشگلِ منبیا تا غصه و غمها زود برنجای تو خالیه توی این خونهتو نباشی غصه و غم مهمونهندارم تاب دوریِ تو رو منبر فراق و غم و دوری خط بزنمهربون ای گلِ من ، نازنینمتوی چشمات غم و غصه نبینمعاشق طرز نگاه تو منمتو نگاهت به خوشی سر میزنمبیا پیشم بمون در کنارِ منبه دور از تنهایی و غصه و غمشعر طنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ بیا ای قوزمیتِ ناز و ناقلا
بیا زودتر برس از راه ای بلا

من دلم تنگِ برات خوشگلِ من
بیا تا غصه و غمها زود برن

جای تو خالیه توی این خونه
تو نباشی غصه و غم مهمونه

ندارم تاب دوریِ تو رو من
بر فراق و غم و دوری خط بزن

مهربون ای گلِ من ، نازنینم
توی چشمات غم و غصه نبینم

عاشق طرز نگاه تو منم
تو نگاهت به خوشی سر میزنم

بیا پیشم بمون در کنارِ من
به دور از تنهایی و غصه و غم


شعر طنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
- 2018-09-15T15:53:38+01:00 2018-09-15T15:53:38+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/121 سعید یوسف زاده کسی آشنا نداره؟ کسی آشنا نداره؟ ]]> نارنگی 2018-09-15T15:47:08+01:00 2018-09-15T15:47:08+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/120 سعید یوسف زاده یه روز چند تا نارنگی کنار خیابون بودند یکیشون میگه رد بشیم یکی میگه رد نشیم خلاصه رد میشن یهو یه ماشین میزنه همه شونو له میکنه. یه روز چند تا نارنگی کنار خیابون بودند یکیشون میگه رد بشیم یکی میگه رد نشیم خلاصه رد میشن یهو یه ماشین میزنه همه شونو له میکنه. ]]> توله سگ 2018-07-28T15:04:14+01:00 2018-07-28T15:04:14+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/116 سعید یوسف زاده شدیداً پایه گشتم آورم سگسپردم بر فک و فامیل تک تکتا اینکه یک نفر آورد برایمسگی را تا که از غمها بکاهمولی برد روزگارم بر سیاهیتو این سگها میبایست تو بیایی؟پریدش توله سگ بر روی ایوونعجب شیرجه ای زد خوردش به گلدونگُلا روپرپر و پخش و پلا کردهی جفتک زد شدش از نرده ها ردپریدش تو حیاط مثل پرندهحتماً دیونست سگ دیونه چنده؟شلوغ میکنه و مست و ملنگهنگه داشتن اون دیگه چرندهچقدر قبل از اینا دلم میخواست سگدگر جانم رسانده بر دم لبهمش واق واق میکنه و شلوغهمثالِ اتصال کردنِ بوقهدر و همساده رو رسوا گردانْداز شدیداً پایه گشتم آورم سگ
سپردم بر فک و فامیل تک تک

تا اینکه یک نفر آورد برایم
سگی را تا که از غمها بکاهم

ولی برد روزگارم بر سیاهی
تو این سگها میبایست تو بیایی؟

پریدش توله سگ بر روی ایوون
عجب شیرجه ای زد خوردش به گلدون

گُلا روپرپر و پخش و پلا کرد
هی جفتک زد شدش از نرده ها رد

پریدش تو حیاط مثل پرنده
حتماً دیونست سگ دیونه چنده؟

شلوغ میکنه و مست و ملنگه
نگه داشتن اون دیگه چرنده

چقدر قبل از اینا دلم میخواست سگ
دگر جانم رسانده بر دم لب

همش واق واق میکنه و شلوغه
مثالِ اتصال کردنِ بوقه

در و همساده رو رسوا گردانْد
از اینکه هار باشد من هم ترسانْد

نمیخواهم دگر این جانور را
رهایش میکنم من توی صحرا


شعر طنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ ]]>
اجل 2018-07-16T16:10:07+01:00 2018-07-16T16:10:07+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/112 سعید یوسف زاده یه چند ماهیست که هفته به هفتهتو هر کوچه کَسی از دست رفتهانگار اینکه توی محله ی مااجل میگرده میبره کَسی راالان هم در همین کوچه ی بهاریکی مُرد،فرار بهتر است از قرارحالا که نوبت کوچه ی ما هستبرای فرار کوله بار خواهم بستسعید که اینجا نیست اون داره میرهیکی دیگه تو این کوچه میمیرهشعر از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ یه چند ماهیست که هفته به هفته
تو هر کوچه کَسی از دست رفته

انگار اینکه توی محله ی ما
اجل میگرده میبره کَسی را

الان هم در همین کوچه ی بهار
یکی مُرد،فرار بهتر است از قرار

حالا که نوبت کوچه ی ما هست
برای فرار کوله بار خواهم بست

سعید که اینجا نیست اون داره میره
یکی دیگه تو این کوچه میمیره


شعر از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ ]]>
گراز 2018-07-14T04:11:51+01:00 2018-07-14T04:11:51+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/111 سعید یوسف زاده نصف شب چیزی یادم اومد که خواب رو از چشمام ربود ، موضوع سر گٌرازه یادم اومد رفتیم شمال توی کوه گراز داشت حمله میکرد به سمت آدم، دوستان چند باری شد لب پرتگاه ایستادند گراز که میدوید سمتشان جاخالی میدادند گراز پرت میشد تودرّه یا با تفنگ بادی میزدیمشون،حالا یاد گرازِ بیچاره افتادم با چشمانی گریان شعری براش سرودم اینجا میذارم.از الان هرکسی به گراز بی احترامی کنه باهاش حرف نمیزنم.سلام ای حیوونِ نازنین گُرازنصفِ شب یاد تو افتادم بازکی تو رو آزار میداد و شاد میشداون ر نصف شب چیزی یادم اومد که خواب رو از چشمام ربود ، موضوع سر گٌرازه یادم اومد رفتیم شمال توی کوه گراز داشت حمله میکرد به سمت آدم، دوستان چند باری شد لب پرتگاه ایستادند گراز که میدوید سمتشان جاخالی میدادند گراز پرت میشد تودرّه یا با تفنگ بادی میزدیمشون،حالا یاد گرازِ بیچاره افتادم با چشمانی گریان شعری براش سرودم اینجا میذارم.از الان هرکسی به گراز بی احترامی کنه باهاش حرف نمیزنم.

سلام ای حیوونِ نازنین گُراز
نصفِ شب یاد تو افتادم باز

کی تو رو آزار میداد و شاد میشد
اون روزا تفریح ما این بود خوب

عزیزِ خوشگل و نازنین تویی
دوست دارم بازم ببینم میدویی

شاد و خرّم باشی توی جنگلا
به دور از دشواری،نیرنگ و بلا

روزگارِ تو الان  چجوریه
اگه شادی واسه از ما دوریه

نبینم بذارنت باز سرِکار
این روشْ مُردنو از راه بردار

ای گراز تو همیشه هستی شجاع
یادِتو ، تو قلب من پا بر جا

از قدیما طبیعت جای تو بود
کوه و جنگل صخره ها،کنارِ رود

نبینم توی درّه افتادی
نده آزارت تفنگِ بادی

ببینم همیشه شاد و خرّمی
نداری هیچگونه اندوه و غمی

باوقار و استوار و سرفراز
همیشه باقی باشه نسلِ گُرازشعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ
]]>
گیج 2018-07-08T09:48:58+01:00 2018-07-08T09:48:58+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/110 سعید یوسف زاده چند وقت پیش تو پیاده رو داشتم میرفتم جایی یهو متوجه شدم بجای اینکه برم دارم میام . چند وقت پیش تو پیاده رو داشتم میرفتم جایی یهو متوجه شدم بجای اینکه برم دارم میام . ]]> کلاغ 2018-07-02T14:05:44+01:00 2018-07-02T14:05:44+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/108 سعید یوسف زاده شبی آمد کلاغی روی خانهچنان غار غار میکرد آن دیوانهکه ساعتها مرا بیخواب گردانْدنمیدانم که چه مرگش بود آنیهو آمد به سویش لنگه کفشیچه ضربِ دستی داشت مرحوم درفشیکلاغ شد زخمی و کردش پروازنیومد اون کلاغه سوی ما بازشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ شبی آمد کلاغی روی خانه
چنان غار غار میکرد آن دیوانه

که ساعتها مرا بیخواب گردانْد
نمیدانم که چه مرگش بود آن

یهو آمد به سویش لنگه کفشی
چه ضربِ دستی داشت مرحوم درفشی

کلاغ شد زخمی و کردش پرواز
نیومد اون کلاغه سوی ما باز


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
قلیان سرا 2018-04-13T06:06:33+01:00 2018-04-13T06:06:33+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/102 سعید یوسف زاده سیاه شدن لامپ از دود در قلیان سرا سیاه شدن لامپ از دود در قلیان سرا

]]>
جک و جونور 2018-03-18T16:03:45+01:00 2018-03-18T16:03:45+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/93 سعید یوسف زاده جَـک و جانـوران آمدند از راههجوم می آورند کم کم به هرجازِهَر روزنه ای آیند چه جورییه چند تا هم عبور کردند ز توریپشه و مگس در پرواز بدیدمیه چند گونه ای هم انگار جدیدنیه جاندار آمده،هست رنگِ او زردچنان نیش میزند چند روز کُنَد دردبیُفتاد بر مگس این بار نگاهمنشسته بر لبِ ظرفِ غذایمپشه هم میرسد نزدیکِ گوشمبه وقتِ خواب زمانی که خموشمپشه دیگر مرا رسوا گردانْددَمِ گوشم برقصید و همی خواندیا اینکه میزند نیش بردماغممرض دارد نمیذارد بخوابمگرفتند اینها حالم به هر نَحوفقط آرام شوند گویی دَمِ مرگجدیداً آ جَـک و جانـوران آمدند از راه
هجوم می آورند کم کم به هرجا

زِهَر روزنه ای آیند چه جوری
یه چند تا هم عبور کردند ز توری

پشه و مگس در پرواز بدیدم
یه چند گونه ای هم انگار جدیدن

یه جاندار آمده،هست رنگِ او زرد
چنان نیش میزند چند روز کُنَد درد

بیُفتاد بر مگس این بار نگاهم
نشسته بر لبِ ظرفِ غذایم

پشه هم میرسد نزدیکِ گوشم
به وقتِ خواب زمانی که خموشم

پشه دیگر مرا رسوا گردانْد
دَمِ گوشم برقصید و همی خواند

یا اینکه میزند نیش بردماغم
مرض دارد نمیذارد بخوابم

گرفتند اینها حالم به هر نَحو
فقط آرام شوند گویی دَمِ مرگ

جدیداً آنها سخت میتوان کُشت
چو کُشتی میرسند هر دَم به یک مُشت


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
بازار 2018-03-16T04:11:10+01:00 2018-03-16T04:11:10+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/91 سعید یوسف زاده بازم بار دگر نزدیکِ عید استخریدِ البسه،آجیل،از این دستشدم راهی دهم انجامْ خریدمشگفت گشتم بازار را بدیدمچو بینم هرطرف،هرسمت شلوغیستدگر نیست جای سوزن،این دروغ نیستیه تعداد لِه میگردند هردمتنی چند هم گره خوردند برهمبه هم گیر کرده اند،هستند حیرونبه سختی میکِشند خود را به بیرونچه خواهد شد مرا در این شلوغیدگر باید گریخت حتماً به زودیزدم قید خرید نیستم به پایشببخشیدم عطایش برلقایشمُسَلّم این زمان،وقتِ خرید نیستباید زنده بمانم،شانس باقیستنخواهم ماند دگر در این میانهبدین گونه سعید رفت بازم بار دگر نزدیکِ عید است
خریدِ البسه،آجیل،از این دست

شدم راهی دهم انجامْ خریدم
شگفت گشتم بازار را بدیدم

چو بینم هرطرف،هرسمت شلوغیست
دگر نیست جای سوزن،این دروغ نیست

یه تعداد لِه میگردند هردم
تنی چند هم گره خوردند برهم

به هم گیر کرده اند،هستند حیرون
به سختی میکِشند خود را به بیرون

چه خواهد شد مرا در این شلوغی
دگر باید گریخت حتماً به زودی

زدم قید خرید نیستم به پایش
ببخشیدم عطایش برلقایش

مُسَلّم این زمان،وقتِ خرید نیست
باید زنده بمانم،شانس باقیست

نخواهم ماند دگر در این میانه
بدین گونه سعید رفت سمتِ خانه


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ
]]>
پیامک تبلیغاتی 2018-03-15T07:13:54+01:00 2018-03-15T07:13:54+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/90 سعید یوسف زاده بازم صبح شد صدای قاطی پاتیپیامـکهای چرتِ تـبلیغاتیدارم چک میکنم بازم گوشیمواُهو نگاه کن دیگه این یکی روپیامک اومده گشتی برندهاگر ارسال کنی یک را به بندهشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ بازم صبح شد صدای قاطی پاتی
پیامـکهای چرتِ تـبلیغاتی

دارم چک میکنم بازم گوشیمو
اُهو نگاه کن دیگه این یکی رو

پیامک اومده گشتی برنده
اگر ارسال کنی یک را به بنده


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
کبابی 2018-03-12T08:14:02+01:00 2018-03-12T08:14:02+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/87 سعید یوسف زاده بدیدم دفتر شهرام کبابیهنوز بودند بدهکارانی باقیکلاغه هم هست اینجا بدهکاریه چهار سیخی ربوده است انگارشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ بدیدم دفتر شهرام کبابی
هنوز بودند بدهکارانی باقی

کلاغه هم هست اینجا بدهکار
یه چهار سیخی ربوده است انگار


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
سردرد 2018-03-12T07:57:03+01:00 2018-03-12T07:57:03+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/86 سعید یوسف زاده چند صباحی هست من سر درد دارمدگرحوصله ی چیزی ندارمبرم دکتر بدم بنده نمونهکه شاید رفته بالا قند و اورهشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ چند صباحی هست من سر درد دارم
دگرحوصله ی چیزی ندارم

برم دکتر بدم بنده نمونه
که شاید رفته بالا قند و اوره


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ
]]>
کودکی 2018-03-12T06:47:26+01:00 2018-03-12T06:47:26+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/85 سعید یوسف زاده بچه گیهام بود شادیم گِل بازیتوی برفها ، آدم برفی سازیگاهی با آب بازی بودم خیسگاهی میترکاندم پاکت ساندیسشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ بچه گیهام بود شادیم گِل بازی
توی برفها ، آدم برفی سازی

گاهی با آب بازی بودم خیس
گاهی میترکاندم پاکت ساندیس


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
آرایشگاه 2018-03-09T13:06:47+01:00 2018-03-09T13:06:47+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/83 سعید یوسف زاده یه روز خواستم بیابم یک فروشگاهبه هر کوچه رِسَم اینجا و آنجایا بعد از چند قدم چرخم به جاییفقط بینم سالنهای زیباییشـمار آرایشـگاه زنـانهفزون یافته است همی خانه به خانهمُجاز و بی مجوز هست بسیارملوس و شبنم و خاتون و گلساررَوَم در هرمغازه بنده انگارفقط موجود است سُرخاب سفیدآبشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ یه روز خواستم بیابم یک فروشگاه
به هر کوچه رِسَم اینجا و آنجا

یا بعد از چند قدم چرخم به جایی
فقط بینم سالنهای زیبایی

شـمار آرایشـگاه زنـانه
فزون یافته است همی خانه به خانه

مُجاز و بی مجوز هست بسیار
ملوس و شبنم و خاتون و گلسار

رَوَم در هرمغازه بنده انگار
فقط موجود است سُرخاب سفیدآب


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ

]]>
تیپ 2018-03-09T03:46:29+01:00 2018-03-09T03:46:29+01:00 tag:http://www.wsaeed.gq/post/80 سعید یوسف زاده پریروز بودم در بازاریاونم بادمپایی و زیرشلوارییهو دمپایی ام گردید پارهبدیدم هیچ ندارم راه چارهدر آن نزدیکیا کفشی خریدمچنین تیپی را من جایی ندیدمشعرطنز از سعید یوسف زادههرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ پریروز بودم در بازاری
اونم بادمپایی و زیرشلواری

یهو دمپایی ام گردید پاره
بدیدم هیچ ندارم راه چاره

در آن نزدیکیا کفشی خریدم
چنین تیپی را من جایی ندیدم


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ ]]>